TOPCIMENT

Objavte Skutočný mikrocement

Predstavujeme vám prvotriedny mikrocement od súčasného vodcu a jedného z najväčších pamätníkov zrodu mikrocementu v Európe – značku TOPCIMENT. Ak sa na moment zamyslíme, tak 16 rokov je dlhá doba. Nielen v živote človeka, ale obzvlášť v existencii produktu, na ktorom denne pracuje množstvo ľudí a profesionálnych tímov v krajinách po celom svete. Vzájomné zdieľanie informácií a skúseností, medzinárodná spolupráca na všetkých úrovniach a permanentne prebiehajúci výskum a inovácie sú dennou praxou spoločnosti, ktorej produkt – mikrocement – sme sa rozhodli zastupovať a ponúkať našim klientom a obchodným partnerom. Dovoľte nám predstaviť Vám skutočný a poctivý mikrocement, značku TOPCIMENT.

Výrobca mikrocementu

TT ako skratka pre TOPCIMENT – je španielska značka najstaršieho a najväčšieho výrobcu mikrocementu, ktorá dominuje nielen vo svojej domovine, ale aj v celej Európe, ako aj vo svete. Je zastúpená vo viac ako 58 krajinách sveta a patrí k značkám, ktoré dlhodobo rezonujú medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Vkladá všetku svoju energiu, čas aj prostriedky výhradne do výroby, inovácií a predaja mikrocementových a dekoratívnych produktov. Má plnohodnotne šetrný prístup k životnému prostrediu, a to z pohľadu získavania zdrojov, ako aj samotných výrobných procesov. TT je viac ako mikrocement, je to TOPCIMENT – stabilný partner poskytujúci zázemie a garancie. Jednoducho správny líder.

Dodáme, že továreň na mikrocement spoločnosti TOPCIMENT je v Španielsku, ako aj v Európe, jedinečná. Inovatívne zariadenia s rozlohou viac ako 4 000 m2 sú vybavené najmodernejšími strojovými zariadeniami na trhu s mikrocementom. Spoločnosť vďaka svojim najmodernejším technológiám jednoznačne udáva smery a trendy v oblasti mikrocementových a dekoratívnych produktov. Krédom spoločnosti TOPCIMENT je počúvanie svojich partnerov a poskytovanie riešení zákazníkom okamžite a na mieru, čo môžeme na základe niekoľkoročných skúseností iba potvrdiť. Spoločnosť disponuje vysoko kvalifikovaným technickým servisom a vyškolenými pracovníkmi, ktorí svojou ústretovosťou a profesionálnou komunikáciou umožňujú rýchlo a efektívne vyriešiť otázky a vzniknuté situácie z každodennej praxe svojich distribútorov a aplikátorov. Vyrábali a dovážali aj vtedy, keď celý svet okolo nich zastal. Ako sami o sebe hovoria, nezatvárajú ani na sviatky, prevádzka je stále v procese. Čo dodať. Nie sú len mikrocement. Sú proste TOPCIMENT.

TOPCIMENT nám neponúka len výrobu a dodanie jednotlivých produktov, je to plnohodnotný obchodný partner, ktorý sa reálne stará o obchodný vzťah a ktorému záleží na skúsenostiach aj individuálnom názore svojich distribútorov. Naša dlhoročná každodenná komunikácia prerástla do reálnych vzťahov s relevantnými kompetentnými pracovníkmi. Tieto vzťahy sú založené na základe dlhoročnej spolupráci, obojstrannej dôvere, úprimnosti a ľudskosti. Spoločnosť ako taká sama o sebe hovorí a ponúka a my ako distribútor môžeme z praxe potvrdiť nasledovné:

Personalizované poradenstvo

Počúvanie a poskytovanie riešení našim zákazníkom je náš účel. Máme vysokokvalifikovaný technický servis, ktorý rýchlo a efektívne vyrieši akékoľvek pochybnosti o mikrocementoch, ktoré vyrábame, v niekoľkých jazykoch.

Nepretržitý tréning

Školenie odborníkov v tomto sektore je našou najlepšou investíciou. Neustále ponúkame kurzy aplikácie typov mikrocementov, ktoré vyrábame, aby sme zaručili najlepší možný konečný výsledok. Naše školenia sú prispôsobené individuálnej úrovni každého človeka.

Podpora distribútora

Naši distribútori sú srdcom a dušou Topciment, umožňujú, aby sa nami vyrábané mikrocementy predávali vo viac ako 58 krajinách. Rozsiahla sieť, ktorá neustále rastie a ktorej súčasťou môžete byť aj vy.